ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ห้องสมุดที่ใช้ระบบ ULibM

1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (Version 5)

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์กรุงเทพฯ (Version 4)

3. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (version 4)

4. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล (โรงเรียนในฝัน) (version 4)

5. โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

6. โรงเรียนพนมไพรพิทยาคม (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดร้อยเอ็ด)

7. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วฯ จังหวัดยโสธร

8. โรงเรียนเมืองวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

10. โรงเรียนเขาสวนกวาง (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดขอนแก่น

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

12. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 21 แห่ง

13. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดมหาสารคาม


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2019. All Rights Reserved.