ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
   [แสดง 1/1 รายการ]
กลับ

 Copyright 2019. All Rights Reserved.