ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) < ปิดหน้าต่าง
ภาษาอังกฤษกฎหมาย : Legal English Review โดย บรรณารักษ์ เมื่อ 2/พฤษภาคม/2555

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่จำเป็นต้องศึกษาถึงเอกสารและตำราที่มีแนวคิดจากกฎหมายของประเทศอื่น แต่ใช้ภาษาอังกฤษในการร่างกฎหมายนั้นๆ สามารถเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้กฎหมายเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น


008 - 120502s||||||||th 000 0 tha d
020     ^a9786167140193
082 ^a340.1^bส341ภ
100   ^aสรวิศ ลิมปรังษี.
245 ^aภาษาอังกฤษกฎหมาย :^bLegal English /^cสรวิศ ลิมปรังษี.
246   ^aLegal English
260     ^aกรุงเทพฯ :^bชวนพิมพ์,^c2554.
300     ^a144 หน้า ;^c21 ซม.
650   ^aกฎหมาย^xภาษา.
850     ^aคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์.
999     ^alib
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือภาษาไทย 340.1 ส341ภ   BK04063 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือภาษาไทย 340.1 ส341ภ ฉ.2  BK04066 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. หนังสือภาษาไทย 340.1 ส341ภ ฉ.3  BK04067 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น

Bib 126754

 Copyright 2019. All Rights Reserved.