ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display ปิดหน้าต่าง
สารคดีคัดสรร พ.ศ. 2535-2540 Review โดย บรรณารักษ์ เมื่อ 2/พฤษภาคม/2555

สารคดีคัดสรร พ.ศ.2535-2540 นี้ เป็นอีกเล่มหนึ่งในหนังสือชุดคัดสรรของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ซึ่งมีทั้งหมดสี่เล่มด้วยกัน โดยแต่ละเล่มนั้นไม่เพียงคัดเลือกมาแค่เฉพาะชิ้นงานอันเน้นหนักในแง่คุณภาพเป็นสำคัญหากยังได้พิจารณาเลยไกลไปถึงความสอดคล้องกลมกลืนของงานเขียนแต่ละประเภทที่ได้แบ่งแยกเอาไว้ชัด

สำหรับงานสารคดีเล่มนี้ นอกเหนือจากจะรวมบันทึกเดินทางสองเล่มของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลนั่นคือ ทางทากและสายน้ำเชี่ยว และ เลียบเลาะชายคาโลก เข้าไว้ด้วยกันแล้วยังได้คัดเลือกบางเรื่องที่เคยปรากฏอยู่ในเล่ม เพลงเอกภพ และ ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ มาสมทบอีกด้วย

เสกสรรค์ได้คัดเลือกและลำดับเรื่องด้วยตนเอง จึงเชื่อมั่นได้ว่าแม้ผู้อ่านจะไม่สามารถศึกษางานเขียนของเขาครบถ้วนทุกชิ้น ก็จะยังได้รับอรรถรสทางปัญญาและอารมณ์โดยไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใด สิ่งสำคัญยิ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ายังเป็นการปลดเปลื้องความรู้สึกลึกสุดของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในแง่ต่าง ๆ เอาไว้ให้ประจักษ์กันอีกครั้งหนึ่ง


ภาพปก
 ผู้แต่ง เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
 ชื่อเรื่อง สารคดีคัดสรร พ.ศ. 2535-2540 / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2542.
 เลขเรียก 895.918 ส888ส
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
 รูปเล่ม 351 หน้า ; 18 ซม.
 ห้องสมุดมี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์.
 หัวเรื่อง บันทึก.
 หัวเรื่อง รวมเรื่อง.
 หัวเรื่อง การเดินป่า.
 ISBN 9747607042
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือภาษาไทย 895.918 ส888ส   BK03837 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น

Bib 126624

 Copyright 2019. All Rights Reserved.