ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display ปิดหน้าต่าง
คิดแบบบูรณาการ Review โดย บรรณารักษ์ เมื่อ 9/พฤศจิกายน/2554
 การคิดแบบบูรณาการ เป็นวิธีการคิดด้วยการใช้ความคิดต่างขั้ว ให้มาประสานเข้าด้วยกันอย่างบูรณา-การ เพื่อให้เกิดเป็นคุณูปการที่หลากหลาย แทนที่จะคิดในลักษณะของนักคิดแบบเดิมๆ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียน ได้วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบของวิธีการคิดแบบบูรณาการออกมาให้เห็น พร้อมทั้งอธิบายทักษะที่เราต้องพัฒนาในการที่จะฝึกฝนให้สามารถคิดแบบบูรณา-การและใช้งานความคิดต่างขั้วให้เต็มศักยภาพ

ภาพปก
 ผู้แต่ง โรเจอร์ มาร์ติน.
 ชื่อเรื่อง คิดแบบบูรณาการ = The opposable mind / โดย Roger Martin ; ผู้แปล : ปวีณา แปลงประวัติ.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Opposable mind
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
 เลขเรียก 153.42 ม464ค
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
 รูปเล่ม 248 หน้า ; 24 ซม.
 หมายเหตุ แปลจาก : The opposable mind. c2007.
 ห้องสมุดมี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์.
 หัวเรื่อง ภาวะผู้นำ.
 หัวเรื่อง ความคิดและการคิด.
 หัวเรื่อง การตัดสินใจ.
 หัวเรื่อง การแก้ปัญหา.
 ผู้แต่งร่วม Martin, Roger.
 ผู้แต่งร่วม ปวีณา แปลงประวัติ, ผู้แปล.
 ISBN 9789744141538
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือภาษาไทย 153.42 ม464ค   BK01220 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น

Bib 125611

 Copyright 2019. All Rights Reserved.