ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display ปิดหน้าต่าง
เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง : รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร Review โดย บรรณารักษ์ เมื่อ 9/พฤศจิกายน/2554

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความ เศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร เพื่อไม่ให้ผลงานเขียนอันทรงค่าเหล่านี้ต้องสูญหายไปตามกาลเวลา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้พยายามรวบรวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองของอาจารย์ทวีจากแหล่งต่างๆ และคัดสรรมาตีพิมพ์ในหนังสือ “...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง” เล่มนี้ด้วยความตั้งใจยิ่ง

ชื่อของหนังสือมาจากประโยคจบของบทความชิ้นหนึ่ง อาจารย์ทวีเป็นเจ้าของประโยคดังกล่าว และประโยคดังกล่าวเป็นประโยคที่สะท้อนแก่นความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของทวี หมื่นนิกร ได้อย่างดีที่สุด


ภาพปก
 ผู้แต่ง ทวี หมื่นนิกร.
 ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง : รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร / ทวี หมื่นนิกร.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : Openbooks, 2552.
 เลขเรียก 330 ท187ศ
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
 รูปเล่ม 264 หน้า ; 21 ซม.
 ชื่อชุด เศรษฐ'ธรรมศาสตร์คลาสสิก ; ลำดับที่ 3
 ห้องสมุดมี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์.
 หัวเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมือง.
 ISBN 9789748233727
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือภาษาไทย 330 ท187ศ   BK01217 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น

Bib 125609

 Copyright 2019. All Rights Reserved.