ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ว่าด้วยทุน (ฉบับย่อ) : คำบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง Review โดย บรรณารักษ์ เมื่อ 2/พฤษภาคม/2555

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานแปลและเรียบเรียงชิ้นเอกของเมธี เอี่ยมวรา โดยเนื้อหาว่าด้วย วิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ของคาร์ลมาร์กซ์ ซึ่งแปลและเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เนื้อหากระชับสมบูรณ์ เหมาะกับผู้ต้องการศึกษาและค้นคว้าในทฤษฎีที่ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้อ่านได้ศึกษา


ภาพปก
 ผู้แต่ง เมธี เอี่ยมวรา.
 ชื่อเรื่อง ว่าด้วยทุน (ฉบับย่อ) : คำบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ของคณะเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน / เมธี เอียมวรา.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง คำบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ของคณะเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2549.
 เลขเรียก 330.1 ม738ว
 รูปเล่ม 529 หน้า ; 21 ซม.
 ห้องสมุดมี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์.
 หัวเรื่อง ทุน (เศรษฐศาสตร์)
 หัวเรื่อง เศรษฐศาสตร์.
 ISBN 9749557409
 ISBN 9789749557402
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือภาษาไทย 330.1 ม738ว   BK01174 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น

Bib 125587

 Copyright 2019. All Rights Reserved.