ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display ปิดหน้าต่าง
เคล็ดลับความก้าวหน้า 5 นักกฎหมาย Review โดย บรรณารักษ์ เมื่อ 9/พฤศจิกายน/2554
             หนังสือบอกเล่าและให้มุมมองถึงอาชีพทนายความ อันจะทำให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจปรัชญาและเนื้อแท้ของทนายความได้มากขึ้น โดยผู้เขียนได้สัมภาษณ์นักกฎหมาย 5 ท่าน คือ ศาสตราจารย์มารุต  บุนนาค, คุณสัก กอแสงเรือง, ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร, คุณสมัคร เชาวภานันท์ และคุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

ภาพปก
 ผู้แต่ง ปาริชาติ ประคองจิตร์.
 ชื่อเรื่อง เคล็ดลับความก้าวหน้า 5 นักกฎหมาย / ปาริชาติ ประคองจิตร์.
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
 เลขเรียก 340.023 ป273ค
 รูปเล่ม 190 หน้า ภาพประกอบ
 ห้องสมุดมี มบ.
 หัวเรื่อง นักกฎหมาย
 หัวเรื่อง กฎหมาย
 หัวเรื่อง ทนายความ
 หัวเรื่อง อัยการ
 ISBN 9789749577394
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือภาษาไทย 340.023 ป273ค   BK00158 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือภาษาไทย 340.023 ป273ค ฉ.2  BK00159 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ,หนังสือทั่วไป บนชั้น

Bib 124972

 Copyright 2019. All Rights Reserved.