ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Library of Faculty of Political Science and Law
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆยินดีต้อนรับค่ะ : ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำค้น:

สภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยได้รวมภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกัน และต่อมาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดตั้งภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขึ้นใหม่ ในปัจจุบันจึงมี 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ในหลักสูตรต่างๆ ของแต่ละภาควิชา ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดให้บริการแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ให้เข้ามายืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ ค้นคว้าข้อมูล และใช้พื้นที่ห้องสมุดในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
เคล็ดลับความก้าวหน้า 5 นักกฎหมาย ..
ปาริชาติ ประคอ..
  มี review
พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย / ธนะชัย ผ..
ธนะชัย ผดุงธิต..
  มี review
ภาษาอังกฤษกฎหมาย : Legal English /..
สรวิศ ลิมปรังษ..
  มี review
เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์ก..
ทวี หมื่นนิกร.
  มี review
คิดแบบบูรณาการ = The opposable min..
โรเจอร์ มาร์ติ..
  มี review
Classics of public administration ..
Hyde, Albert C..
  มี review
สารคดีคัดสรร พ.ศ. 2535-2540 / เสกส..
เสกสรรค์ ประเส..
  มี review
ว่าด้วยทุน (ฉบับย่อ) : คำบรรยายวิช..
เมธี เอี่ยมวรา..
  มี review

วัสดุฯแนะนำ


 Copyright 2020. All Rights Reserved.