ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management

วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 19 กุมภาพันธ์ 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันมาฆบูชา
2 1 มกราคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
3 31 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสิ้นปี
4 30 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
5 29 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
6 23 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
7 22 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
8 16 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
9 15 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
10 10 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
11 5 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ
12 23 ตุลาคม 2561  หยุดวันปิยมหาราช
13 15 ตุลาคม 2561  หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
14 13 ตุลาคม 2561  หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
15 13 สิงหาคม 2561  หยุดชดเชยเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
16 12 สิงหาคม 2561  หยุดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
17 30 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18 29 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเข้าพรรษา
19 28 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
20 27 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา
21 27 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
22 26 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
23 25 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
24 29 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
25 14 พฤษภาคม 2561   ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
26 8 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
27 7 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
28 17 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
29 16 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
30 15 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
31 14 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
32 13 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
33 12 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
34 6 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
35 1 มีนาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันมาฆบูชา
36 23 กุมภาพันธ์ 2561  ห้องสมุดปิดให้บริการ 1 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
37 2 มกราคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
38 1 มกราคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
39 31 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันส่งท้ายปี
40 30 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
41 24 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
42 23 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
43 17 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
44 16 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
45 11 ธันวาคม 2560  ปิดให้บิการเนื่องจากชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
46 5 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ
47 26 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
48 23 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันปิยมหาราช
49 13 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
50 14 สิงหาคม 2560  หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
51 12 สิงหาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
52 30 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากปิดภาคเรียน
53 29 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากปิดภาคเรียน
54 28 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
55 10 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการชดเชยวันอาสาฬหบูชา
56 8 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
57 21 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
58 20 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
59 16 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
60 15 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
61 14 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
62 13 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
63 12 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
64 10 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
65 17 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันสงกรานต์
66 16 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
67 15 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
68 14 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
69 13 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
70 6 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
71 13 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันมาฆบูชา
72 3 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
73 2 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
74 1 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
75 31 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสิ้นปี
76 25 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
77 24 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
78 22 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
79 21 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
80 20 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
81 18 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
82 17 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
83 12 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
84 11 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
85 10 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
86 5 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการ
87 24 ตุลาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันปิยมหาราช
88 12 สิงหาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
89 7 สิงหาคม 2559  ปิดบริการเนื่องจากปิดเทอมภาคฤดูร้อน
90 6 สิงหาคม 2559  ปิดบริการเนื่องจากปิดเทอมภาคฤดูร้อน
91 20 กรกฎาคม 2559  ปิดวันเข้าพรรษา
92 19 กรกฎาคม 2559  ปิดวันอาสาฬหบูชา
93 18 กรกฎาคม 2559  ปิดชดเชย
94 1 กรกฎาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมค่ะ
95 17 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
96 16 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
97 15 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
98 20 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
99 9 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
100 6 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการ
101 5 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฉัตรมงคล
102 26 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
103 25 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
104 23 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันซ้อมใหญ่วันพระราชทานปริญญาบัตร
105 17 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากประเพณีวันไหลบางแสน
106 16 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากประเพณีวันไหลบางแสน
107 15 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
108 14 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
109 13 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
110 6 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
111 22 มีนาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรม
112 21 มีนาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรม
113 22 กุมภาพันธ์ 2559  หยุดวันมาฆบูชา
114 3 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
115 2 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
116 1 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันปีใหม่
117 30 กรกฎาคม 2553  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กลับ

Copyright 2019. All Rights Reserved.