ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management

วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 23 ตุลาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันปิยมหาราช
2 14 ตุลาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
3 13 ตุลาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
4 12 สิงหาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันแม่แห่งชาติ
5 29 กรกฎาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
6 28 กรกฎาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
7 17 กรกฎาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเข้าพรรษา
8 16 กรกฎาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา
9 27 มิถุนายน 2562  25-27 มิ.ย. 62 ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์
10 26 มิถุนายน 2562  25-27 มิ.ย. 62 ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์
11 25 มิถุนายน 2562  25-27 มิ.ย. 62 ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์
12 31 พฤษภาคม 2562   ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
13 30 พฤษภาคม 2562   ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
14 26 พฤษภาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
15 25 พฤษภาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
16 20 พฤษภาคม 2562  ปิดให้บริการวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
17 9 พฤษภาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องวันพืชมงคล
18 6 พฤษภาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
19 16 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
20 15 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
21 14 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
22 13 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
23 12 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
24 8 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันจักรี
25 19 กุมภาพันธ์ 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันมาฆบูชา
26 1 มกราคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
27 31 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสิ้นปี
28 30 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
29 29 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
30 23 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
31 22 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
32 16 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
33 15 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
34 10 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
35 5 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ
36 23 ตุลาคม 2561  หยุดวันปิยมหาราช
37 15 ตุลาคม 2561  หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
38 13 ตุลาคม 2561  หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
39 13 สิงหาคม 2561  หยุดชดเชยเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
40 12 สิงหาคม 2561  หยุดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
41 30 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
42 29 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเข้าพรรษา
43 28 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
44 27 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา
45 27 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
46 26 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
47 25 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
48 29 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
49 14 พฤษภาคม 2561   ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
50 8 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
51 7 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
52 17 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
53 16 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
54 15 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
55 14 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
56 13 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
57 12 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
58 6 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
59 1 มีนาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันมาฆบูชา
60 23 กุมภาพันธ์ 2561  ห้องสมุดปิดให้บริการ 1 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
61 2 มกราคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
62 1 มกราคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
63 31 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันส่งท้ายปี
64 30 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
65 24 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
66 23 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
67 17 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
68 16 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
69 11 ธันวาคม 2560  ปิดให้บิการเนื่องจากชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
70 5 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ
71 26 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
72 23 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันปิยมหาราช
73 13 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
74 14 สิงหาคม 2560  หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
75 12 สิงหาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
76 30 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากปิดภาคเรียน
77 29 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากปิดภาคเรียน
78 28 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
79 10 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการชดเชยวันอาสาฬหบูชา
80 8 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
81 21 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
82 20 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
83 16 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
84 15 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
85 14 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
86 13 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
87 12 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
88 10 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
89 17 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันสงกรานต์
90 16 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
91 15 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
92 14 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
93 13 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
94 6 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
95 13 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันมาฆบูชา
96 3 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
97 2 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
98 1 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
99 31 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสิ้นปี
100 25 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
101 24 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
102 22 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
103 21 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
104 20 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
105 18 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
106 17 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
107 12 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
108 11 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
109 10 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
110 5 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการ
111 24 ตุลาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันปิยมหาราช
112 12 สิงหาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
113 7 สิงหาคม 2559  ปิดบริการเนื่องจากปิดเทอมภาคฤดูร้อน
114 6 สิงหาคม 2559  ปิดบริการเนื่องจากปิดเทอมภาคฤดูร้อน
115 20 กรกฎาคม 2559  ปิดวันเข้าพรรษา
116 19 กรกฎาคม 2559  ปิดวันอาสาฬหบูชา
117 18 กรกฎาคม 2559  ปิดชดเชย
118 1 กรกฎาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมค่ะ
119 17 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
120 16 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
121 15 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
122 20 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
123 9 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
124 6 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการ
125 5 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฉัตรมงคล
126 26 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
127 25 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
128 23 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันซ้อมใหญ่วันพระราชทานปริญญาบัตร
129 17 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากประเพณีวันไหลบางแสน
130 16 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากประเพณีวันไหลบางแสน
131 15 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
132 14 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
133 13 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
134 6 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
135 22 มีนาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรม
136 21 มีนาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรม
137 22 กุมภาพันธ์ 2559  หยุดวันมาฆบูชา
138 3 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
139 2 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
140 1 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันปีใหม่
141 30 กรกฎาคม 2553  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
142 26 พฤษภาคม 2553  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
143 26 พฤษภาคม 2553  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
กลับ

Copyright 2019. All Rights Reserved.