ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management

วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 27 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
2 26 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
3 25 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
4 29 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
5 14 พฤษภาคม 2561   ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
6 8 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
7 7 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
8 17 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
9 16 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
10 15 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
11 14 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
12 13 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
13 12 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
14 6 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
15 1 มีนาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันมาฆบูชา
16 23 กุมภาพันธ์ 2561  ห้องสมุดปิดให้บริการ 1 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
17 2 มกราคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
18 1 มกราคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
19 31 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันส่งท้ายปี
20 30 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
21 24 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
22 23 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
23 17 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
24 16 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
25 11 ธันวาคม 2560  ปิดให้บิการเนื่องจากชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
26 5 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ
27 26 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
28 23 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันปิยมหาราช
29 13 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
30 14 สิงหาคม 2560  หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
31 12 สิงหาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
32 30 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากปิดภาคเรียน
33 29 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากปิดภาคเรียน
34 28 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
35 10 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการชดเชยวันอาสาฬหบูชา
36 8 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
37 21 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
38 20 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
39 16 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
40 15 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
41 14 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
42 13 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
43 12 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
44 10 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
45 17 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันสงกรานต์
46 16 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
47 15 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
48 14 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
49 13 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
50 6 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
51 13 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันมาฆบูชา
52 3 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
53 2 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
54 1 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
55 31 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสิ้นปี
56 25 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
57 24 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
58 22 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
59 21 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
60 20 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
61 18 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
62 17 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
63 12 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
64 11 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
65 10 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
66 5 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการ
67 24 ตุลาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันปิยมหาราช
68 12 สิงหาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
69 7 สิงหาคม 2559  ปิดบริการเนื่องจากปิดเทอมภาคฤดูร้อน
70 6 สิงหาคม 2559  ปิดบริการเนื่องจากปิดเทอมภาคฤดูร้อน
71 20 กรกฎาคม 2559  ปิดวันเข้าพรรษา
72 19 กรกฎาคม 2559  ปิดวันอาสาฬหบูชา
73 18 กรกฎาคม 2559  ปิดชดเชย
74 1 กรกฎาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมค่ะ
75 17 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
76 16 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
77 15 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
78 20 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
79 9 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
80 6 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการ
81 5 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฉัตรมงคล
82 26 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
83 25 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
84 23 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันซ้อมใหญ่วันพระราชทานปริญญาบัตร
85 17 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากประเพณีวันไหลบางแสน
86 16 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากประเพณีวันไหลบางแสน
87 15 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
88 14 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
89 13 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
90 6 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
91 22 มีนาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรม
92 21 มีนาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรม
93 22 กุมภาพันธ์ 2559  หยุดวันมาฆบูชา
94 3 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
95 2 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
96 1 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันปีใหม่
กลับ

Copyright 2018. All Rights Reserved.