ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management

วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 พฤษภาคม 2562   ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
2 30 พฤษภาคม 2562   ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
3 26 พฤษภาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
4 25 พฤษภาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
5 20 พฤษภาคม 2562  ปิดให้บริการวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
6 9 พฤษภาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องวันพืชมงคล
7 6 พฤษภาคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
8 16 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
9 15 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
10 14 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
11 13 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
12 12 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
13 8 เมษายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันจักรี
14 19 กุมภาพันธ์ 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันมาฆบูชา
15 1 มกราคม 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
16 31 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสิ้นปี
17 30 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
18 29 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
19 23 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
20 22 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
21 16 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
22 15 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมค่ะ
23 10 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
24 5 ธันวาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ
25 23 ตุลาคม 2561  หยุดวันปิยมหาราช
26 15 ตุลาคม 2561  หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
27 13 ตุลาคม 2561  หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
28 13 สิงหาคม 2561  หยุดชดเชยเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
29 12 สิงหาคม 2561  หยุดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
30 30 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31 29 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเข้าพรรษา
32 28 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
33 27 กรกฎาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา
34 27 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
35 26 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
36 25 มิถุนายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา
37 29 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
38 14 พฤษภาคม 2561   ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
39 8 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
40 7 พฤษภาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
41 17 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
42 16 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
43 15 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
44 14 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
45 13 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
46 12 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
47 6 เมษายน 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
48 1 มีนาคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันมาฆบูชา
49 23 กุมภาพันธ์ 2561  ห้องสมุดปิดให้บริการ 1 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
50 2 มกราคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
51 1 มกราคม 2561  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
52 31 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันส่งท้ายปี
53 30 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
54 24 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
55 23 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
56 17 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
57 16 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
58 11 ธันวาคม 2560  ปิดให้บิการเนื่องจากชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
59 5 ธันวาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ
60 26 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
61 23 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันปิยมหาราช
62 13 ตุลาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
63 14 สิงหาคม 2560  หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
64 12 สิงหาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
65 30 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากปิดภาคเรียน
66 29 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากปิดภาคเรียน
67 28 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
68 10 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการชดเชยวันอาสาฬหบูชา
69 8 กรกฎาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
70 21 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
71 20 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
72 16 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
73 15 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
74 14 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
75 13 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดภาคเรียน
76 12 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
77 10 พฤษภาคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
78 17 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันสงกรานต์
79 16 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
80 15 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
81 14 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
82 13 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
83 6 เมษายน 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
84 13 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันมาฆบูชา
85 3 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
86 2 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
87 1 มกราคม 2560  ปิดให้บริการเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่
88 31 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสิ้นปี
89 25 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
90 24 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
91 22 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
92 21 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
93 20 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
94 18 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
95 17 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
96 12 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
97 11 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
98 10 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
99 5 ธันวาคม 2559  ปิดให้บริการ
100 24 ตุลาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันปิยมหาราช
101 12 สิงหาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
102 7 สิงหาคม 2559  ปิดบริการเนื่องจากปิดเทอมภาคฤดูร้อน
103 6 สิงหาคม 2559  ปิดบริการเนื่องจากปิดเทอมภาคฤดูร้อน
104 20 กรกฎาคม 2559  ปิดวันเข้าพรรษา
105 19 กรกฎาคม 2559  ปิดวันอาสาฬหบูชา
106 18 กรกฎาคม 2559  ปิดชดเชย
107 1 กรกฎาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรมค่ะ
108 17 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
109 16 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
110 15 มิถุนายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปสัมมนา
111 20 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันวิสาขบูชา
112 9 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพืชมงคล
113 6 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการ
114 5 พฤษภาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฉัตรมงคล
115 26 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
116 25 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร
117 23 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันซ้อมใหญ่วันพระราชทานปริญญาบัตร
118 17 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากประเพณีวันไหลบางแสน
119 16 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากประเพณีวันไหลบางแสน
120 15 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
121 14 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
122 13 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันสงกรานต์
123 6 เมษายน 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันจักรี
124 22 มีนาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรม
125 21 มีนาคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปอบรม
126 22 กุมภาพันธ์ 2559  หยุดวันมาฆบูชา
127 3 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
128 2 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันขึ้นปีใหม่
129 1 มกราคม 2559  ปิดให้บริการเนื่องจากวันปีใหม่
130 30 กรกฎาคม 2553  ปิดให้บริการเนื่องจากชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
131 26 พฤษภาคม 2553  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
132 26 พฤษภาคม 2553  ปิดให้บริการเนื่องจากวันฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
กลับ

Copyright 2019. All Rights Reserved.